Elektrické vykurovanie, kúrenie | v-system elektro

Elektrické vykurovanie a ochranné systémy

Elektrické kúrenie - 100% regulácia - 100% účinnosť

48 hodín technická podpora

Návod na používanie systému ochrany striech a odkvapov

Vykurovací systém je nutné zapnúť hlavným ističom (vypínačom) už na začiatku zimy, pred napadnutím prvého snehu. Ochranný systém má predovšetkým preventívnu funkciu a v prípade oneskoreného zapnutia hrozí nebezpečie, že vykurovacie káble roztopia sneh len v svojom okolí, vytvorí sa tunel v snehovej vrstve a ďalšie roztápanie už pokračuje veľmi pomaly. Pri oneskorenom zapnutí tiež hrozí pád vytvorených cencúľov a kusov ľadu, čím môže prísť k poškodeniu majetku a najmä ohrozeniu bezpečnosti okoloidúcich chodcov. Po skončení zimného obdobia je potrebné systém vypnúť hlavným vypínačom.

Systém nie je určený pre zabránenie zosuvov snehu z celej plochy strechy. Na strechách s väčším sklonom je potrebné nainštalovať snehové zábrany.

Odkvapové žľaby je nutné udržovať priechodné. Najmä ak sú v blízkosti objektu listnaté stromy, je potrebné odkvapy čistiť alebo vybaviť ochrannou sieťkou proti hromadeniu lístia v žľaboch. Ak nepoužijete ochrannú sieťku na celý žľab, odporúčame minimálne horné ústie zvodov vybaviť ochrannými sitami proti pádu a splachovaniu väčších nečistôt do zvodu.

Hornú roztápaciu teplotu na regulátoroch odporúčame na začiatku nastaviť na vyššiu hodnotu (cca +2 až +3 °C) a túto hodnotu postupne prípadne znižovať.

Používané termostaty ani snímače nepotrebujú žiadnu údržbu, len vlhkostný snímač ETOR odporúčame pred začiatkom zimného obdobia zbaviť prípadného znečistenia.

V prípade akejkoľvek poruchy alebo problému kontaktujte dodávateľa systému.

Ak sú na objekte, kde je systém inštalovaný, vykonávané akékoľvek práce na streche či odkvapoch (klampiarske, pokrývačské, …), odporúčane pracovníkov vopred upozorniť na inštalovaný systém a po skončení prác skontrolovať či nedošlo k poškodeniu vykurovacích káblov.

Ostatné užitočné informácie

Životnosť

Živostnosť vykurovacích káblov sa pohybuje okolo 30 rokov a to napriek tomu, že sú na streche vystavené extrémnym zmenám teplôt a UV žiareniu.
Návratnosť investície do inak mrazom poškodzovaných odkvapov si tak môžete sami orientačne prepočítať. Pokiaľ investíciu ešte len zvažujete, porovnajte si každoročné náklady za plošinu, výškové práce pri odstraňovaní cencúľov zo žľabov, výmenu zničených žľabov a opravu fasády s našou bezplatne vypracovanou cenovou kalkuláciou na obstaranie systému.
Vykurovací kábel je konštruovaný tak, aby bol maximálne mechanicky odolný pre tento spôsob použitia.
Viac info viď napr. naše referencie Ochrana odkvapov Parlamentu ČR a kontrola systému po 10 rokoch prevádzky.
Životnosť regulácie je daná životnosťou spínacieho relé.

Opravy

Vykurovací kábel je mechanicky odolný. K poruchám vykurovacích káblov dochádza len výnimočne mechanickým poškodením napr. pri opravách striech. Po vyhľadaní miesta poruchy (spravidla najproblematickejšia fáza opravy) je kábel opravený pomocou špeciálnej súpravy REPKIT, ktorá zaistí fungovanie systému bez akýchkoľvek obmedzení.


Prevádzkové náklady

Závisia od inštalovaného výkonu, miestnych klimatických podmienok a typu regulácie. Pri intervalových regulátoroch DTR a ETR závisí spotreba aj na rozsahu nastavenia teplotného intervalu, a preto je prevádzkové náklady systémov s týmito regulátormi ťažké vopred určiť.
Pri systémoch riadených termostatmi s vlhkostným a teplotným snímačom (ETR2, ETO2) sa sledovaním ich prevádzky zistilo, že priemerná prevádzková doba týchto systémov je okolo 200 až 800 hod/rok v závislosti od klimatických podmienok a priebehu zimy. Po vynásobení inštalovaným výkonom dostaneme približnú ročnú spotrebu systému v kWh. Pri prepočte tohto výsledku na náklady v EUR je potrebné počítať s tým, že minimálne polovicu prevádzkovej doby systém pracuje v nočných hodinách, kedy je možná nižšia tarifa za kWh.

Technické riešenie vypracujeme bezplatne na základe konkrétnej požiadavky do 48 hodín

Novinky v ponuke

MCD5Programovateľný termostat MCD5-1999-VS

Nový MCD5-1999-VS programovateľný termostat s dotykovým displejom

Všetky novinky

Používaním stránok prevádzkovateľa V-systém elektro, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií Prijať