Elektrické vykurovanie, kúrenie | v-system elektro

Elektrické vykurovanie a ochranné systémy

Elektrické kúrenie - 100% regulácia - 100% účinnosť

48 hodín technická podpora

Ochrana vodovodného potrubia proti zamrznutiu

Dlhšie pôsobenie teplôt pod bodom mrazu na nechránené potrubie vedie k obmedzeniu dostupnosti tečúcej vody a nezriedka k zamrznutiu a poškodeniu potrubia či ventilov. Materiálne škody spôsobené zamrznutým či prasknutým potrubím môžu byť značné.
Pre odstránenie nebezpečia zamrznutia potrubia je nutné kompenzovať jeho tepelnú stratu zdrojom tepla potrebného výkonu. V praxi je najpoužívanejším spôsobom ochrana potrubia pomocou vykurovacích káblov. Výhodou je rýchlosť a jednoduchosť montáže a vysoká prevádzková spoľahlivosť.
Potrubie ochránené vykurovacím káblom je nutné zaizolovať, pretože kvalita a hrúbka tepelnej izolácie významne ovplyvňuje inštalovaný výkon vykurovacieho kábla a prevádzkové náklady.
Samotná tepelná izolácia inštalovaná na potrubie nie je dostatočnou ochranou proti zamŕzaniu.

Ohrev a udržovanie teploty technologického potrubia

Udržovanie procesných teplôt potrubia je v princípe zhodné s protimrazovou ochranou potrubia. Rozdiel je len v udržovaných teplotách potrubia. Často ide o udržovanie procesných teplôt olejov, tukov, parafínov a iných viskóznych kvapalín, ktorých ochladzovanie v priebehu cesty potrubím je nežiadúce. Použitím elektrického vykurovacieho kábla sa tepelná strata potrubia eliminuje a prepravované médium nie je v potrubí ochladzované.

Ako vykurovací prvok je vhodné použiť samoregulačný vykurovací kábel. Ak nie sú v celej dĺžke vyhrievaného potrubia rovnaké teplotné podmienky, samoregulačný vykurovací kábel na tieto zmeny plynulo reaguje a v daných miestach vykurovací výkon zníži alebo zvýši. Tak je možné dosiahnuť rovnakú teplotu média v celej dĺžke vyhrievaného potrubia. Samoregulačný vykurovací kábel je v týchto prípadoch najlepším a nejspoľahlivejším riešením.

Materiály potrubia, inštalácia

Odporové alebo samoregulačné vykurovacie káble je možné použiť na všetky druhy používaných materiálov potrubia. V prípade plastových rozvodov je pre zvýšenie účinnosti systému vhodné použiť špeciálnu samolepiacu hliníkovú pásku, ktorá roznesie teplo z kábla na väčšiu plochu potrubia. Pri montáži kábla je nutné ochrániť tiež ventily a uzávery a následne celé potrubie zaistiť zodpovedajúcou tepelnou izoláciou. V niektorých prípadoch je možné ochranu proti zamrznutiu inštalovať dodatočne priamo do potrubia špeciálnym káblom pre použitie pre priamy kontakt s pitnou vodou.

Regulácia

Voľba vhodného spôsobu regulácie závisí od zložitosti potrubného systému a energetických nárokov na prevádzku protimrazovej ochrany potrubia. Ak chceme docieliť čo najekonomickejšiu prevádzku, volíme kontaktnú teplotnú reguláciu, kde je teplota snímaná priamo na vyhrievanom potrubí. Snímač musí byť na potrubí inštalovaný v mieste najhorších teplotných podmienok, ktoré na dané potrubie pôsobia.

Pri zložitejších potrubných systémoch rôznych dimenzií je vhodnejším spôsobom regulácie vonkajší priestorový termostat. Vykurovací systém je spínaný centrálne pri poklese vonkajšej teploty pod nastavenú, napr. +5 °C.

Príklady použitia protimrazovej ochrany potrubia:

  • potrubné rozvody pitnej a úžitkovej vody
  • požiarne a automatické hasiace potrubia
  • hydranty
  • kanalizačné potrubia
  • technologické potrubné rozvody
  • kondenzačné potrubia v mraziarňach

Novinky v ponuke

MCD5Programovateľný termostat MCD5-1999-VS

Nový MCD5-1999-VS programovateľný termostat s dotykovým displejom

Všetky novinky

Používaním stránok prevádzkovateľa V-systém elektro, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií Prijať