Elektrické vykurovanie, kúrenie | v-system elektro

Elektrické vykurovanie a ochranné systémy

Elektrické kúrenie - 100% regulácia - 100% účinnosť

48 hodín technická podpora

Zásady montáže vykurovacích káblov na potrubie

Montáž vykurovacích káblov na potrubie je nutné vždy inštalovať podľa príslušného návodu - jednotlivé typy vykurovacích káblov sa môžu spôsobom montáže výrazne líšiť.
Pri ochrane potrubia je správna montáž základnou podmienkou funkčnosti systému.

Pri montáži vykurovacích káblov na potrubie je nutné dodržať:

 • potrubie musí byť bez nečistôt po zváraní, ostrých výčnelkov a hrán, ktoré by mohli spôsobiť mechanické poškodenie vykurovacieho kábla
 • žiadny z uvedených vykurovacích káblov nie je určený na trvalé zaplavenie, tj. nesmie byť inštalovaný pod vodou
 • na potrubie sa vykurovací kábel inštaluje buď pozdĺž potrubia, alebo v závitoch s vopred vypočítaným stúpaním (či bude kábel jednoducho natiahnutý alebo vinutý okolo potrubia, závisí od pomeru dĺžky potrubia a inštalovaného vykurovacieho kábla)
 • minimálna vzdialenosť medzi prípadnými závitmi vykurovacieho kábla je 5 cm; vykurovací kábel sa po montáži v žiadnom prípade nesmie krížiť či dotýkať, inak hrozí nebezpečie prehriatia až zničenia vykurovacieho kábla; (táto podmienka neplatí pre samoregulačný kábel, ale aj v tomto prípade sa kríženiu káblov vyhýbame pokiaľ je to možné, pretože je neúčelné a v danom mieste to znižuje vykurovací výkon kábla)
 • pri potrubí vedenom v zemi je možné vykurovací kábel uložiť do pieskového lôžka, ktoré musí byť bez ostrých úlomkov či kameňov; ukladanie vykurovacieho kábla do zeminy neodporúčame, hrozí spekanie zeminy na vykurovací kábel
 • ak sa inštalujú vykurovacie káble na plastové potrubia, je potrebné vždy pred montážou vykurovacieho kábla obaliť potrubie špeciálnou hliníkovou páskou pre optimálny prenos tepla po povrchu potrubia
 • pri montáži na plastové potrubie je nutné vziať do úvahy ich značnú teplotnú rozťažnosť 
 • všetky typy uvedených vykurovacích káblov sa vrátane teplotného snímača pripevňujú na potrubie hliníkovou samolepiacou páskou
 • vykurovací kábel musí byť na potrubí fixovaný (napr. samolepiacou sklo-textilnou páskou) tak, aby bol dosiahnutý čo najlepší kontakt plášťa vykurovacieho kábla s povrchom potrubia z dôvodu čo najúčinnejšieho prenosu tepelného výkonu
 • ventily, príruby a kolená majú väčšiu tepelnú stratu, ktorú je treba kompenzovať 
 • vykurovací kábel musí byť chránený pred mechanickým poškodením (obhrýzanie zvierat, pohyblivé časti strojov, padajúci ľad ...)
 • potrubie s vykurovacím káblom je nutné obaliť tepelnou izoláciou s parametrami, ktoré boli zohľadnené pri výbere vykurovacieho kábla (podľa projektu)
 • tepelnú izoláciu je vhodné na exponovaných miestach chrániť oplechovaním 
 • potrubie s vykurovacím káblom je nutné označiť výstražným štítkom
 • zoznam vhodných termostatov a teplotných snímačov je uvedený v prehľade používaných prvkov na zadnej strane prospektu

Technické riešenie vypracujeme bezplatne na základe konkrétnej požiadavky do 48 hodín

Novinky v ponuke

MCD5Programovateľný termostat MCD5-1999-VS

Nový MCD5-1999-VS programovateľný termostat s dotykovým displejom

Všetky novinky

Používaním stránok prevádzkovateľa V-systém elektro, s.r.o. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií Prijať