Energetická náročnost budovy a rostoucí požadavky na její snižování

Co je PENB a související dotazy jsme zodpověděli v předchozím článku. V tomto se pojďme detailněji v přehledu podívat, jak se energetická náročnost budovy (ENB) a požadavky na ni měnily v historii a kdy a jak vznikal PENB. A okrajově, co to znamená pro dnešní a budoucí budovy.

Požadavky na snižování energetické náročnosti budovy a minimalizaci uhlíkové stopy provozu domů a bytů se zrychlují. Z historickýh změn, které souvisí s ENB a PENB, zachycených v naší tabulce níže, je zřejmé, že současné parametry domů v blízké budoucnosti nejspíše nevyhoví. Dnes se běžně zateplují domy 15 – 20 let po kolaudaci. Domy postavené například ze škvárových cihel – byť postavené před třiceti lety – řeší investoři nezřídka demolicí.

Nově budou vyhrávat domy lépe promyšlené a zařízené technologiemi a lépe připravené na rekonstrukci.

Historie a vývoj energetické náročnosti budovy (ENB) a vznik PENB

Energetická náročnost budovy do roku 1994

do 1962neexistovaly žádné požadavky na energetickou náročnost budovy
– konstrukce: pouze statika, normou byla cihla plná a její tepelný odpor
– vše bylo na elektřinu, existovaly pouze tepelné elektrárny na uhlí
1962vznikla měrná potřeba tepla na měrný byt
1.1.1979norma ČSN 73 0540
– nastavení požadavku na potřebu tepla
– výpočetní postupy
– požadavky na konstrukce
1.5.19921. změna ČSN 73 0540
– zpřísnění požadavků na měrnou potřebu tepla
1.6.19942. změna ČSN 73 0540–2
– měrná tepelná charakteristika“ požadovaná x doporučená x přípustná
– možnost zahrnutí solárních a tepelných zisků a jejich experimentální ověřování

Energetická náročnost budovy (ENB) mezi lety 2001 a 2004 – zákon a související vyhlášky

1.1.2001zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií
– součástí jsou i nové prováděcí vyhlášky k ENB
1.1.2002vyhláška 291/2001 Sb.
– stanovení požadavků na měrnou potřebu tepla na vytápění
PENB je pouze dotazníkový formulář bez grafiky
2004vstup do EU
– povinnost transponovat směrnice EU do národních předpisů. EU směrnice Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) je přenesena právě do zákona 406/2000 Sb.
– EU udává směr a cíle, c o se má v rámci ENB hodnotit
vlastní forma PENB vč. požadavků je záležitostí každého státu

Vyhlášky o ENB 2007 a 2013 – “stará vyhláška”

1.2.2007vyhláška o ENB 148/2007 Sb.
– rozdělení budov do 8 kategorií
– komplexnější hodnocení z hlediska celkové spotřeby energie
PENB:
* textová a grafická část
* popisné a výpočtové hodnocení ENB
* souhrnný požadavek na měrnou potřebu spotřebu energie (vytápění + chlazení + vzduchotechnika + ohřev vody + osvětlení)
* nezahrnoval vliv OZE (obnovitelných zdrojů energie)
* zahrnoval doporučení pro snížení ENB
1.4.2013vyhláška o ENB 78/2013 Sb. (“stará vyhláška”)
– vznik klasického PENB
* zavedení ukazatele primární neobnovitelné energie
* požadavky nastavuje referenční budova
* 3 základní požadavky na novou budovu:
→ celková dodaná energie
→ primární neobnovitelná energie
→ průměrný součinitel prostupu tepla

Změny v ENB od 1.1.2020 – novela zákona a “nová vyhláška”

1.1.2020novela zákona 406/2000 Sb. a nová vyhláška o ENB 264/2020 s účinností od 1.9.2020
1.9.2020nulová budova I (dle “nové” vyhlášky o ENB 264/2020)
1.1.2022nulová budova II (dle “nové” vyhlášky o ENB 264/2020): přísnější požadavky – vyšší redukce neobnovitelné primární energie

Do 1.1.2020 tedy byly PENB zpracovávány dle tzv. referečního požadavku na budovu “nová budova”.

Referenční období pro zpracovávání PENB od 1.1.2020 se nazývá “budova s téměř nulovou spotřebou energie” (nZEB).

Závěrem o energetické náročnosti budovy

Musíme předpokládat, že když nebude co zlepšovat v novostavbách, protože vše má své limity, zákonodárce se bude chtít podívat na existující budovy. První signály se objevují zatím více v dotační politice nebo omezování technologií, které lze při rekonstrukci (revitalizaci) použít.

Na novostavby se musíme dívat optikou jejich budoucí hodnoty.

Situace na trhu s nemovitostmi může doznat rychlých změn a pokud se v jeden okamžik změní nabídka domů či bytů na trhu, jak jsme si řekli již v úvodu, budou vyhrávat ty lépe vybavené a na rekonstrukci lépe připravené. Dobrý příkladem jsou budovy z třicátých let 20. století, které i v dnešní době díky kvalitnímu provedení umožňují snížit energetickou náročnsot na úplné minimum – téměř k nulové bilanci energií. Proto navrhujeme a doporučujeme technologie tak, aby bylo možné maximálně využít jejich faktickou životnost. Doporučujeme optimalizaci projektu a konstrukcí tak, aby bylo možné doplnit třeba FVE (coby zdroj obnovitelné energie). Statika každé novostavby s tím zkrátka musí počítat.

Ať už máte další dotaz nebo již konkrétní poptávku, obraťte se na nás. Naši zkušení autorizovaní energetičtí specialisté se o Vás postarají. Díky účastem na odborných školeních, sebevzdělávání a práci na průkazech den co den jsou v obraze. A při návrzích technologií a zpracovávání průkazů ENB drží krok s aktuálními nařízeními a respektují i přání investorů.

“Problematice PENB se věnujeme každý den už mnoho let. Neváhejte se na nás s důvěrou obrátit.”

— Ing. Martina Kuchařová, energetický specialista

Každý mesiac posielame zaujímavé informácie, ako správne vykurovať, vetrať alebo získavať energiu. Prihlásením súhlasíte s podmienkami.

Zadať nezáväzný dopyt

Pridať ďalšiu prílohu

* Celková maximální velikost příloh je 10MB.

Prihlásenie na odber noviniek

Prihlásenie na odber noviniek

Děkujeme za Vaši poptávku.

Formulár bol úspešne odoslaný na info@v-system.sk.

Ďakujeme za registráciu.

Formulár bol úspešne odoslaný na info@v-system.sk.

Ďakujeme za registráciu.

Formulár bol úspešne odoslaný.

Ďakujeme za registráciu.

Pokud byla úspěšná, informace o registraci přijde obratem do Vaší e-mailové schránky. Prosíme zkontrolujte si.