Průkaz energetické náročnosti budovy – vše co o PENB potřebujete vědět

Co je PENB?

PENB je zkratka pro průkaz energetické náročnosti budovy. Jedná se o dokument, jehož grafickou část již většina lidí viděla vyvěšenou při vstupu do veřejných budov. PENB je často zaměňován za EŠOB (energetický štítek obálky budovy) – Štítek.

ŠTÍTEK / EŠOB / energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek udává energetickou ztrátu objektu prostupem na základě tepelně technických vlastností jednotlivých stavebních konstrukcí.

Pro stavebníky je ale klíčový PENB.

(Na obrázku: ukázka grafické části EŠOB, který je součástí vícestránkového protokolu.)

PRŮKAZ / PENB / průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje jak část týkající se stavebních konstrukcí, tak posouzení instalovaných technických systémů.

(Na obrázku: ukázka grafického znázornění PENB splňujícího podmínky od 1.1.2022 pro stejnou budovu, jako obr. EŠOB výše. )

K čemu PENB slouží?

PENB nejčastěji využívají stavebníci rodinných domů v počáteční fázi projektování. Díky tomu mohou projekt optimalizovat z pohledu energetické (ne)náročnosti. Zároveň mohou vybrat optimální kombinaci technologií pro svůj dům, díky které dům nejen splní požadavky zákona, ale také investora. Dalšími žadateli o PENB jsou žadatelé o dotace na rekonstrukce domů.

PENB má přesně řečeno sloužit pro porovnání objektů mezi sebou na základě zatřízení do klasifikačních tříd A (mimořádně úsporná) – G (mimořádně nehospodárná).

Zatřízení do klasifikační třídy je provedeno výpočtem, na základě typu, účelu užívání, tvaru a velikosti objektu, tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, účinnosti instalovaných technických systémů, druhu paliva (energo nositele), který je v objektu spotřebováván a dalších vstupních údajů.

PENB slouží také pro prokázání splnění požadavků pro výstavbu nové budovy a rekonstrukci stávající budovy, které jsou stanoveny zákonem 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kdy PENB potřebuji?

 • NOVOSTAVBA – při výstavbě nové budovy je PENB potřeba vždy, přičemž pro objekty s energeticky vztažnou plochou nad 350 m2 vydává své stanovisko SEI (státní energetická inspekce)
 • REKONSTRUKCE – PENB musí být zpracován pouze v případě, že se jedná o větší změnu dokončené budovy (tj. změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy). Pokud v rámci rekonstrukce dojde k nástavbě nebo přístavbě v takovém rozsahu, že dojde k rozšíření energeticky vztažné plochy na dvouapůlnásobek, posuzuje se objekt jako novostavba
 • PRODEJ/PRONÁJEM – při prodeji nebo pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části (např. byt v bytové domě), musí dojít k předání PENB nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy
 • BUDOVA VE VLASTNICTVÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Pokud máte zájem o to, řešit zároveň i dotaci z NZÚ, budete kromě PENB potřebovat ještě tzv. odborný posudek. Ten se skládá z projektové dokumentace a z energetického hodnocení. To vychází z vypočteného PENB nebo z energetického posudku a je doplněn o protokoly výpočtů požadované ze SFŽP (odborný posudek je oprávněn zpracovávat jak specialista s oprávněním zpracovávat PENB, tak specialista s oprávněním provádět energetický audit a energetický posudek).

Kdo PENB může zpracovat

PENB může zpracovat energetický specialista na základě získaného oprávnění pro zpracování průkazu.

Energetický specialista je buď osoba fyzická nebo osoba právnická a je zapsán do seznamu energetických specialistů, který je dohledatelný na stránkách ministerstva (MPO).

4 druhy oprávnění energetického specialisty

Existují 4 druhy oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, každý energetický specialista může mít 1 – 4 oprávnění:

 • zpracování PENB
 • provádění energetického auditu a energetického posudku
 • kontrola kotlů
 • kontrola klimatizací

Je tak potřeba vybrat si pro zpracování energetického specialistu se správným oprávněním.

Jak s PENB pomůže V-systém?

Společnost Saint-Gobain, divize V-systém elektro, je energetickým specialistou.

Její odbornost je zajištěna týmem energetických specialistů s oprávněním zpracovat PENB. Naši energetičtí specialisté jsou připraveni pomoct Vám s:

 • konzultací od prvních fází projektu před zahájením projekčních prací
 • návrhem vhodné kombinace technických systémů v objektu
 • optimalizací projektu (tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, tvar a natočení objektu apod.)
 • zpracováním PENB pro vydání stavebního povolení/změny stavby před dokončením
 • vyřízením dotace v programu NZÚ

Je to jednoduché. Stačí poslat poptávku, případně předem zavolat a telefonicky zkonzultovat. Poradenství poskytujeme jak samotným stavebníkům, tak jejich projektantům.

Kolik PENB stojí

Poptávka je zdarma.

Cena zpracování průkazu se pak odvíjí od toho, v jaké fázi je Váš projekt, zda potřebujete řešit PENB pro malý rodinný dům, nebo pro bytový dům apod. To vše jsme pro Vás připraveni zpracovat.

Novela zákona a nová vyhláška týkající se PENB

O historii a vývoji energetické náročnosti budov v České republice, resp. později v EU, a vzniku PENB, se více dočtete v našem dalším článku Energetická náročnost budovy a rostoucí požadavky na její snižování. V tomto článku si jen připomeneme nejdůležitější milníky.

1.1.2001: zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií – součástí jsou i nové prováděcí vyhlášky k ENB

1.4.2013: vyhláška o ENB 78/2013 Sb. (“stará vyhláška”) vznik klasického PENB

1.1.2020: novela zákona 406/2000 Sb. a nová vyhláška o ENB 264/2020: od 1.1.2020 navrhovány pouze nZEB, ale zatím podle “staré” vyhlášky; “nová vyhláška nabývá účinnosti až od 1.9.2020

od 1.9.2020: účinnost vyhlášky o ENB 264/2020 z 1.1.2020 – fáze I: nulová budova I (ukázky toho, jak “nám štítky od 1.9. vycházejí”, najdete na naší Facebookové stránce.)

od 1.1.2022: účinnost vyhlášky o ENB 264/2020 z 1.1.2020 – fáze II: nulová budova II

Rozdíl mezi PENB pro “novou budovu” a pro “nZEB”

A jak vypadá rozdíl mezi PENB např. z roku 2019 a jak pro rok 2022? Připravili jsme pro Vás ukázku průkazů pro jeden stejný dům. Důležitá je shrnující informace v PENB 2022, že “Požadavky pro výstavu nové budovy od 1.1.2022 jsou SPLNĚNY”. Ale s tím Vy se nemusíte vůbec trápit. Od toho jsme tu my 🙂 Vaše požadavky s Vámi zkonzultujeme, navrhneme optimalizaci projektu, doporučíme vhodné technologie se souborem doporučení a zpracujeme PENB.

Chybí Vám v tomto článku nějaké informace? Měli byste zájem o webinář na toto téma? Dejte nám vědět. Dotazy Vám rádi zodpovíme, případně doplníme do článku.

“Na rok 2022 jsme rozhodně připraveni. Pomůžeme s PENB i dotacemi každého rodinného domu.”

— Ing. Veronika Skorunková, energetický specialista

Každý mesiac posielame zaujímavé informácie, ako správne vykurovať, vetrať alebo získavať energiu. Prihlásením súhlasíte s podmienkami.

Zadať nezáväzný dopyt

Pridať ďalšiu prílohu

* Celková maximální velikost příloh je 10MB.

Prihlásenie na odber noviniek

Prihlásenie na odber noviniek

Děkujeme za Vaši poptávku.

Formulár bol úspešne odoslaný na info@v-system.sk.

Ďakujeme za registráciu.

Formulár bol úspešne odoslaný na info@v-system.sk.

Ďakujeme za registráciu.

Formulár bol úspešne odoslaný.

Ďakujeme za registráciu.

Pokud byla úspěšná, informace o registraci přijde obratem do Vaší e-mailové schránky. Prosíme zkontrolujte si.