Jak na odvětrání radonu v rodinném domě

Věděli jste, že patříme k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě? A víte, co je radon, jaká je bezpečná koncentrace jaký může mít vliv na naše zdraví a jak se radon do domu dostává? Připravili jsme pro Vás pár užitečných informací. I to, jak na odvětrání radonu z domu bez protiradonové izolace.

Obsah článku:

Pozn. k textu: některé pojmy jako např. objemová aktivita radonu apod. jsou pro lepší srozumitelnost zjednodušovány.

Co je radon a jaký vliv má na naše zdraví

Radon (Rn) je přírodní, všudypřítomný, radioaktivní plyn. Měří se v becquerelech na metr krychlový (Bq/m3). Uran vyskytující se v různé míře ve všech částech zemské kůry, se při rozpadu přeměňuje na radon. Ten se pak dále přeměňuje na další radioaktivní látky (např. olovo, bizmut či izotopy polonia). Tyto radioaktivní látky se při vdechování zachycují v dýchacích cestách.

Bylo prokázáno, že pobyt v prostředí s vysokými koncentracemi radonu, a to i v rodinných domech, může způsobit rakovinu. (Tato pravděpodobnost je srovnatelná s pobytem horníků v uranových dolech s vysokou koncentrací.)

Pobyt v prostředí s vysokými koncentracemi radonu může způsobit rakovinu.

Dle dostupných údajů se odhaduje, že celoživotní pobyt člověka v domě s koncentrací radonu 400 Bq/m3 způsobí u 1 až 2 lidí ze sta rakovinu plic. Jiné zdroje uvádějí riziko již při koncentraci 150 Bq/m3. Přičemž rostoucí koncentrace riziko úměrně zvyšuje. (∆)

Koncentrace radonu v rodinných domech v ČR

Jak si na tom s výskytem radonu stojí Česká republika? Jaká je bezpečná koncentrace radonu v rodinném domě? Resp. je nějaká stanovená hodnota? Pojďme se na to podívat z pohledu konkrétních informací.

koncentrace radonu na mapě ČR

Z informací, které jsme zmínili výše, je jasně patrné, že radonové riziko je dobré nepodceňovat. Jak je na tom s koncentrací radonu právě Vaše lokalita nebo obec, si můžete vyhledat na dostupných radonových mapách:

  • mapa SÚRO (Státní ústav radiační ochrany) – mapa ukazující objemovou aktivitu radonu v obcích (v bytech)
  • mapa České geologické služby a SÚJB (Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) – komplexní radonová informace s možností přiblížení na úroveň malých sídel (radonový index podloží)

Pro zobrazení detailu mapy klikněte na obrázek.

koncentrace radonu v rodinných domech

koncentrace radonupoznámka *
budovy150 Bq/m3statisticky prokázané riziko vzniku rakoviny
budovy 300 Bq/m3doporučení pro provedení protiradonového opatření
budovy – celoživotní pobyt400 Bq/m3rozvoj rakoviny plic u 1 až 2 lidí ze sta
podmínka pro dotaci>1000 Bq/m3průměrná hodnota v domácnosti
4-5 % domů v ČR (převážně RD, přízemní části)>300 Bq/m3
venkovní atmosféra10 Bq/m3
půdní vzduch 1 m pod zemí20 000 – 2 000 000 Bq/m3

* informace vycházejí ze zdrojů uvedených níže (∆)

konkrétní příklad z reálného domu

Abychom Vám problematiku ještě více přiblížili, připravili jsme pro Vás výsledky z měření radonu, které jsme prováděli u jednoho našeho klienta. Ten právě hledal vhodné dodatečné řešení pro odvětrání radonu z domu z důvodu naměření vysokých hodnot specializovanou firmou. Naše “orientační” měření probíhající po dobu několika dní (které v zásadě odpovídalo odbornému měření) Vám ukáže, jak významně může pomoci řešení v podobě instalace centrálního řízeného větrání.

Podívejte se, jak vypadaly hodnoty z měření:

  • před instalací centrálního řízeného větrání při běžném režimu domácnosti při větrání klasicky nárazově okny a
  • po instalaci automatického centrálního větrání.

Měření probíhalo po dobu několika dní před instalací a po instalaci řízeného větrání. V grafu uvedené hodnoty naměřené za 6 dní a průměrná hodnota.

Z uvedených hodnot je vidět, že odvětrání radonu pomocí instalace řízeného větrání (se správným zaregulováním odbornou firmou) může opravdu výrazně snížit koncentraci radonu. Nemluvě pak o zvýšeném komfortu vnitřního prostředí, vyšší kvalitě vzduchu, snížení hodnot CO2 a mimo jiné zlepšení kvality spánku, průběžném odvětrávání dalších škodlivých látek (VOC) vznikajících při běžné činnosti domácnoti a úspory tepla za vytápění.

Z grafu po instalaci řízeného větrání (hodnoty měřené po dobu 6 dní) je zároveň vidět, že plyn (radon) se z podloží do domu nedostává konstantně (o tom se zmíníme ještě v následující části textu).

Kudy se radon do domu dostává

Možná Vás překvapí, jakými všemožnými cestami se radon do domu dostává.

  • z podloží
  • ze stavebního materiálu
  • s dodávanou vodou

Radon do domu nejčastěji může vstupovat netěsnostmi ve zdech a podlahách, které jsou v kontaktu s podložím – a to nejčastěji prostupy inženýrských sítí, popraskaným betonem nebo dlažbou, netěšnými prkennými podlahami apod.).

Dům nasává radon nejvíce v noci, ranních hodinách a topném období v zimě.

Zajímavá “vlastnost” radonu z podloží je, že jeho koncentrace, která se dostane do domu, se liší v průběhu dne i noci, v různých dnech a různých ročních období či let. Tato proměnlivost může být ovlivněna změnami v množství radonu v podloží, meteorologickými podmínkami a samozřejmě pak i frekvencí větrání. (∆)

Z výše uvedených informací vyplývá, že určitě stojí za to posoudit, případně si ověřit, do jaké míry se koncentraci radonu ve svém domově vystavujeme a zda jeho působení můžeme eliminovat.

Měření radonu v rodinném domě

Jak jste již jistě pochopili, pro snížení koncentrace a vlivu radonu v domácnostech je klíčové jeho odvětrávání. Možná si ale říkáte, že zrovna u Vás je to určitě v pohodě, nebo že máte protiradonovou izolační fólii, tak není co řešit. Ale přeci jen, nechtěli byste si tuto informaci ověřit?

Pokud Vás zajímají hodnoty radonu ve Vašem domě, můžete si na měření objednat specializovanou firmu. Takové měření je krátkodobé a slouží třeba i pro účely kolaudace.

Pokud Vás hodnoty zajímají jen orientačně nebo chcete vědět více o průběžných koncentracích, můžete si na toto měření objednat našeho technika, který je vybaven měřičem radonu, tzv. “radonovým okem”. Tímto způsobem lze hodnoty monitorovat i několik dní.

Řešení odvětrání radonu v rodinných domech

Řešení radonové situace se bude pravděpodobně lišit podle toho, jaký typ objektu máte a v jaké je fázi (projekt, hrubá stavba, rekonstrukce, obydlený dům či byt).

Návrh protiradonových opatření v případě naměřené vysoké koncentrace radonu navrhne Váš projektant. V zásadě však jsou 2 možnosti – odizolování a odvětrávání. Nejčastějším řešením v případě projektu pro novostavbu je určitě použití protiradonové izolační fólie. Jedná se o krok, který nelze udělat dodatečně.

Odvětrání radonu je možné řešit sofistikovaně – pomocí automatického centrálního řízeného větrání.

Ochranu svého zdraví ale můžete i tak ještě podpořit nebo vyřešit instalací centrálního řízeného větrání. Pokud si nejse 100% jisti, zda se pro takové řešení rozhodnete, určitě doporučujeme jej zpočátku alespoň nezávazně poptat, případně ve fázi hrubé stavby udělat přípravu. Nicméně máme zkušenosti i s instalací do novostaveb i hotových zabydlených domů.

A věděli jste, že ve chvíli, kdy stát vyhlásí výzvu je možné na objekty splňující požadavky požádat o finanční příspěvek (dotaci) na protiradonové opatření pro stávající objekty?

Zdroje informací použitých v článku:

Každý mesiac posielame zaujímavé informácie, ako správne vykurovať, vetrať alebo získavať energiu. Prihlásením súhlasíte s podmienkami.

Zadať nezáväzný dopyt

Pridať ďalšiu prílohu

Prihlásenie na odber noviniek

Prihlásenie na odber noviniek

Děkujeme za Vaši poptávku.

Formulár bol úspešne odoslaný na info@v-system.sk.

Ďakujeme za registráciu.

Formulár bol úspešne odoslaný na info@v-system.sk.

Ďakujeme za registráciu.

Formulár bol úspešne odoslaný.

Ďakujeme za registráciu.

Pokud byla úspěšná, informace o registraci přijde obratem do Vaší e-mailové schránky. Prosíme zkontrolujte si.