Tipy na úsporné bydlení: jak stavět po roce 2022

Doporučení pro stavebníky po roce 2022

Zpřísnění požadavků na výstavbu RD od 1.1.2022 s sebou přináší nutnost optimalizovat návrh již v počátečních fázích projekčních prací. Přinášíme seriál, kde Vás budeme postupně s jednotlivými tématy, jak na úsporné bydlení, seznamovat. Dnes začínáme s tipy, díky kterým bude snazší požadavky pro období 2022+ splnit. Na nákresu níže uvádíme hesla známá pro princip pasivní výstavby. Jaké jsou jejich skutečné důsledky a proč je výhodné se jimi řídit?

Principy pasivní výstavby

Otevřete se slunci

 • 1. prosklené plochy na jih
  maximalizace solárních zisků v zimním období snižuje spotřebu energie na vytápění
  • v letním období je možné je odstínit – stínicími prvky v oknech, markýzami apod.
  • maximální solární zisky vychází při ploše výplní cca 30 % plochy místností (minimální plocha oken bývá cca 10 % plochy místností)
 • 2. minimalizace velikosti oken na sever, minimalizace ztrát
  • garáže přiléhající k objektu RD jsou často nevytápěné, pamatujte na zateplení stěny mezi RD a garáží
 • 3. technické zázemí, skladovací prostory, garáže na sever
 • 4. hřeben střechy ve směru V – Z, tvar střechy sedlový
  • možnost instalace FVE v ideálním směru pro největší výrobu el. energie, největší možná plocha střechy (valby, vikýře apod. plochu pro FVE zmenšují)
 • 5. jižní střecha bez zastínění okolní zástavbou a vzrostlou zelení, protože zastínění má negativní vliv na výrobu FVE i na solární zisky okny

Ideální orientace objektu vůči světovým stranám

hledani

Rozdíl výsledků v energetické náročnosti budovy mezi ideálním natočením a nejméně vhodným natočením objektu vůči světovým stranám je 5 – 20 %. Výhody ideálního natočení vůči světovým stranám v projektu vám mohou v praxi ušetřit, jako například:

 • změna tvarovek Porotherm tl. 440 mm s TI výplní za tvarovky Porotherm tl. 440 mm bez TI výplně
 • zmenšení tloušťky izolace v podlaze o 60 mm
 • zmenšení plochy potřebné FVE o 2 panely (cca 3,4 m2)

Tipy pro vhodnou instalaci FVE

hledani

Je výhodné při návrhu myslet na to, že ideální sklon pro instalaci FVE v ČR je 35 °, vzhledem k zeměpisné poloze ČR.

 • pokud je to možné, měla by volná plocha střechy být v násobcích 1,70 x 1,10 m, což odpovídá ploše jednoho FV panelu
 • dimenze prvků krovu je třeba řešit s rezervou pro zatížení FVE, která činí 35 kg/m2
 • při pootočení objektu na JV nebo JZ stranu výroba FVE nebude maximální, výhodou však může být to, že FVE začne vyrábět el. energii dříve (JV) nebo ji bude vyrábět do pozdějších večerních hodin (JZ)

Úsporné bydlení = menší spotřeba energií a větší komfort

 • 6. kompaktní, jednoduchý půdorys, ideálně dvoupodlažní objekt
  minimalizace ochlazovaných ploch = minimalizace ztrát objektu
  • v dvoupodlažním objektu je možné plochu nežádoucích chodeb a hluchých míst navrhnout co nejmenší
 • 7. stavební konstrukce ve standardu pro pasivní budovy
  větší tloušťky tepelných izolací nebo volba kvalitnějších materiálů = minimalizace ztrát objektu
  • doporučené hodnoty pro pasivní domy jsou uvedeny v tab. 3 ČSN 73 0540-2
  • ačkoli požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla oken je 1,5 W.m-2.K-1, není problém najít na trhu okna se součinitelem prostupu tepla 2,5 x menším
 • 8. řízené větrání s rekuperací: instalace řízeného větrání s rekuperací snižuje ztráty větrání, a tím tak spotřebu energie na vytápění díky řízenému větrání budete mít doma neustále čerstvý vzduch bez CO2, prachu, pylu, spór a dalších škodlivin bez nutnosti neustále otevírat okna. Výměna vzduchu probíhá průběžně.

Myslete na to, že

hledani

Investice do stavebních materiálů a do tepelných izolací s životností 100 let je výhodnější, než investice do technických systémů s životností 15 – 30 let. Hranice požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí se navíc stále zpřísňuje.

Kompaktním tvarem objektu je možné oproti složitějším tvarům (a jednopodlažním objektům) dosáhnout rozdílu v hodnocení PENB 10 – 15 % a tím tak: zmenšit tloušťku izolace v podlaze o 60 mm a u obvodových stěn o 120 mm, zmenšit plochu potřebnou FVE o 1 – 2 panely (až 3,4 m2).

Rozdíl ve výpočtu energetické náročnosti objektu, který má instalovánu VZT jednotku s rekuperací a objektu, který je větrán přirozeně, je 25 – 45 %. Takto významné rozdíly je již těžké pokrýt dalšími úpravami obálky nebo FVE.

Pokud máte zájem o optimalizaci Vašeho projektu a chcete vytápět elektřinou, instalovat řízené větrání s rekuperací nebo FVE, neváhejte nás kontaktovat.
Naši specialisté Vás celou situací a v případě dodávky našich technologií i stavbou provedou a zprostředkují Vám služby energetického poradce. A vědí, jak na úsporné bydlení.

V příštím dílu našeho seriálu se budeme věnovat dřevostavbám.

Chybí Vám v tomto článku nějaké informace? Měli byste zájem o webinář na toto téma? Dejte nám vědět. Dotazy Vám rádi zodpovíme, případně doplníme do článku.

“Na rok 2022 jsme rozhodně připraveni. Pomůžeme s PENB i dotacemi každého rodinného domu.”

— Ing. Veronika Skorunková, energetický specialista

Každý mesiac posielame zaujímavé informácie, ako správne vykurovať, vetrať alebo získavať energiu. Prihlásením súhlasíte s podmienkami.

Zadať nezáväzný dopyt

Pridať ďalšiu prílohu

* Celková maximální velikost příloh je 10MB.

Prihlásenie na odber noviniek

Prihlásenie na odber noviniek

Děkujeme za Vaši poptávku.

Formulár bol úspešne odoslaný na info@v-system.sk.

Ďakujeme za registráciu.

Formulár bol úspešne odoslaný na info@v-system.sk.

Ďakujeme za registráciu.

Formulár bol úspešne odoslaný.

Ďakujeme za registráciu.

Pokud byla úspěšná, informace o registraci přijde obratem do Vaší e-mailové schránky. Prosíme zkontrolujte si.